Door de nadrukkelijke opname van kwaliteit in het beleid met daaraan gekoppeld de invoering van het kwaliteitsborgingsysteem volgens de norm ISO-9001 voor alle disciplines binnen het bedrijf wordt de basis verbreed voor de continuïteit van de onderneming. Waar enkele bedrijven slechts over deelcertificaten beschikten werd op 20 december 1991 de Van Opdorp Transportgroep als een van de eerste transportbedrijven in Nederland voor alle bedrijfsactiviteiten door Bureau Veritas Quality International naar het kwaliteitsborgingsysteem volgens de toen nog ISO-9002 gecertificeerd. De hele ontwikkeling van certificatie is mee gevolgd en vandaag de dag voldoet de Van Opdorp Transportgroep aan de eisen zoals gesteld in de ISO 9001:2015. De hierbij gehanteerde scope luidt als volgt: INTERNATIONAAL TRANSPORT VAN DROGE STOFFEN IN BULK (FOOD EN NON-FOOD; NON ADR), VLOEISTOFFEN IN BULK (FOOD) EN CONTAINERS (FOOD EN NON-FOOD; NON ADR); LOGISTIEKE DIENSTEN; CONTAINER OP-/OVERSLAG EN HANDLING; REINIGINGSACTIVITEITEN VAN EIGEN TRANSPORTMATERIEEL ALSOOK VOOR DERDEN International road haulage of dry products in bulk (food and non-food; non ADR), liquids in bulk (food) and containers (food and non-food; non ADR), logistic services; container handling and storage; cleaning activities of own transport equipment and for third parties.

Wat veiligheid betreft werken wij veilig of werken wij niet. Wij zien strikt toe op het juiste gebruik van PBM’s; hechten veel waarde aan orde en netheid en zijn continue aan het kijken waar het beter kan. Wij hebben een preventiemedewerker aangesteld, houden regelmatig veiligheidsrondes (ook bij onze klanten) en deze bevindingen analyseren wij waardoor we maatregelen kunnen treffen.

Mens & Milieu

Medewerkers
Behalve hoge kwaliteitseisen worden aan welzijn, veiligheid en gezondheid eveneens dezelfde hoge eisen gesteld. Een preventieve en actieve houding van alle medewerkers op dit gebied zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving waarin het voor de medewerkers prettig werken is.

Veiligheid
Wij werken veilig of wij werken niet! Binnen van Opdorp is een preventiemedewerker aangesteld en wij houden regelmatig veiligheidsrondes bij onze klanten om te kijken of er veilig wordt gewerkt. Wij houden die bevindingen nauwkeurig bij, analyseren deze en zijn continue bezig om ons proces rondom veiligheid te borgen.

Milieu
Al jaren wordt ook een actief, vooruitstrevend milieubeleid gevoerd.
Diverse (vrijwillige) saneringsoperaties zijn uitgevoerd; geluidsarme compressoren gemonteerd en is een uitgebreid scala van milieu maatregelen getroffen in de cleaning en garage en er staan een aantal nieuwe omvangrijke projecten op punt van aanvangen.
Dit alles om milieubelasting van lucht, water en grond te voorkomen dan wel tot een uiterst minimum te beperken.

GMP + FSA

Op basis van de GMP wetgeving diervoedertransporten is de van Opdorp Transportgroep gecertificeerd sinds 25 september 2001.

De huidige regelgeving: GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare borging van diervoederveiligheid is een ‘verkooplicentie’ in veel landen en markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend faciliteren. Op basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten in de GMP+ FSA module geïntegreerd, zoals voorschriften voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma, ketenbenadering en het Early Warning System.

SQAS

SQAS (Safety & Quality Assessment System) is een systeem om de kwaliteit, veiligheid, beveiliging en milieuprestaties van logistieke dienstverleners en chemische distributeurs op uniforme wijze door gestandaardiseerde onderzoeken, uitgevoerd door onafhankelijke beoordelaars, met behulp van een standaard vragenlijst uitgevoerd, te evalueren.

Een SQAS onderzoek leidt tot een certificaat dat het onderzoek is uitgevoerd en biedt een gedetailleerd verslag dat elk chemisch bedrijf nodig heeft om dit te beoordelen volgens haar eigen eisen.

De Van Opdorp Transportgroep wordt sinds 1996 SQAS-geaudit.
Van Toepassing zijn de

  • CEFIC – SQAS Transport Service Questionnaire and Guidelines
  • CEFIC – SQAS Tank Cleaning Questionnaire and Guidelines

Certificatie

De Van Opdorp Transportgroep is aangesloten bij de ATCN, Association of Tankcleaning Companies Netherlands, de branchevereniging voor de bedrijfstak tankautoreiniging in Nederland.

De ATCN heeft een speciale erkenningsregeling in het leven geroepen teneinde de zorg voor het milieu en de hoge graad van dienstverlening adequaat te waarborgen.

De erkenning geldt telkens voor een jaar en de erkende bedrijven beschikken over een certificaat voor dat jaar. Sinds het bestaan van deze Associatie is de van Opdorp Transportgroep hier lid van en voldoet aan de voorwaarden tot erkenning.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing: